Οδηγός Διανομής

Monolith Cyprus LTD

Οδηγός Διανομής

Πάφος

Η εταιρεία MONOLITH CYPRUS ζητά να προσλάβει Οδηγό Διανομής με έδρα την Πάφο.

Καθήκοντα:

Φόρτωση και παράδοση παραγγελιών σε πελάτες στους εταιρείας Παγκύπρια
Εισπράξεις από πελάτες
Παραλαβή επιστροφών
Εσωτερικές μετακινήσεις μεταξύ των αποθηκών της εταιρείας

Προσόντα:

Κάτοχος άδειας κανονικής ή φορτηγού ή άδειας Επαγγελματικής.
Ευελιξία, υπευθυνότητα, ακεραιότητα
ευγενής